شناسنامه آيين‌نامه مصوب 21/12/1379

 
آيين‌نامه نحوه محاسبه حق استفاده از فركانس در امور ارتباط راديويي

هيات وزيران در جلسه مورخ 21/12/1379 بنا به پيشنهاد شماره 14534/100 مورخ 9/4/1378 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد ماده (3) اصلاحي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) – مصوب 1360 – آيين‌نامه ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

 

ماده 1- حق استفاده از فركانس مبلغي است كه از دارندگان پروانه موضوع ماده (3) قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) _ مصوب 1360 – در قبال فركانس واگذار شده طبق ضوابط اين آيين‌نامه محاسبه و دريافت مي‌شود.

 

ماده 2- حق استفاده ماهانه براي هر شبكه راديويي (بي‌سيم) به واحد ريال از حاصل ضرب ضرايب زير به دست مي‌آيد :

الف- ضريب پهناي باند .

ب- ضريب موقعيت جغرافيايي .

پ – ضريب ويژگي باند فركانسي براي خدمات راديويي مختلف .

ت- ضريب مدت زمان استفاده در يك شبانه‌روز .

ث- ضريب سطح پوشش راديويي شبکه .

ج- ضريب نرخ پايه بر حسب ريال .

1-2- ضريب پهناي باند مورد استفاده در شبكه راديويي، عبارت است از خارج قسمت تقسيم مقدار پهناي باند تخصيص داده شده در پروانه بهره‌برداري مگاهرتز بر يك مگاهرتز

2-2- ضريب موقعيت جغرافيايي شبكه، عددي است كه با توجه به منطقه جغرافيايي، از نظر تراكم جمعيت و تقسيمات كشوري وطبق جدول زير تعيين مي‌شود :

جدول

3-2- ضريب ويژگي باند فركانسي براي خدمات راديويي، عددي است كه با توجه به باند تخصيص يافته، در جدول ملي فركانس امواج راديويي ونوع سرويس راديويي، طبق جدول پيوست تعيين مي‌شود.

4-2- ضريب مدت زمان استفاده در يك شبانه‌روز عددي است كه بر اساس فعاليت شبكه در طول بيست‌چهار ساعت در بخش‌هاي مختلف شبانه‌روز، طبق جدول زير تعيين مي‌شود. در صورتي كه مدت استفاده كمتر از يك ساعت باشد، معادل يك ساعت محاسبه خواهدشد.

 

جدول

5-2- ضريب سطح پوشش راديويي شبكه، عبارت است از خارج قسمت تقسيم مقدار سطح منطقه تحت پوشش شبكه به كيلومتر مربع بر يك كيلومتر مربع.

 

ماده 3 - ضريب نرخ پايه برابر با يك دهم نرخ پالس تلفن به ريال مي‌باشد.

تبصره – حق استفاده از فركانس خدمات ماهواره‌اي متحرك كه توسط شركت‌هاي خارجي ارايه مي‌شوند تا سه سال از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه بر مبناي ساليانه سي و پنج هزار (000ر35) دلار آمريكا به ازاي هر مگاهرتز پهناي باند مورد استفاده، محاسبه مي‌شود . در صورتي كه مبلغ كل محاسبه شده به ماخد فوق از چهار درصد (4%) هزينه مكالمه اخذ شده از مشتركان ثبت شده در كشور كمتر باشد، حق استفاده ازطيف برابر چهار درصد (4%) هزينه مكالمه ماخوذه فوق، محاسبه و منظور مي‌شود.

 

 

ماده 4 – استفاده‌كنندگان از دستگاه‌هاي بي‌سيم، موظفند اطلاعات مورد نياز مزبور به موارد موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نمايند، در غير اين صورت حداكثر ضريب مندرج در جدول مربوط منظور و محاسبه خواهد شد .

تبصره – وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي، اطلاعات مورد نياز را حسب توافق وزارت پست و تلگراف وتلفن، ستاد كل نيروهاي مسلح و وازارتخانه‌هاي ذيربط اعلام مي‌نمايند.

 

ماده 5- استفاده‌كنندگان از دستگاه‌هاي بي‌سيم، در صورت عدم نياز به دستگاه‌هاي مذكور، مكلفند مراتب را به طور كتبي به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نمايند، در غير اين صورت حق استفاده ماهيانه از فركانس واگذار شده، طبق آيين‌نامه محاسبه و دريافت خواهد شد .

 

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي

جدول پيوست

 


 

 

 


محموعه شرکت های آ د پارس

منبع : سازمان تنظیم مقررات


تاريخ ابلاغ: 23/12/1379

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره :021916903284

02191690328  adupars@

 

تولد 30 سالگی آدپارس

از هدیه های رایگان آدپارس لذت ببر

این هدیه ها جایی پیدا نمیشه

اطلاع رسانی

توجه

بازدید کننده گرامی! ضمن پوزش به دلیل اختلالات پیش آمده ؛ مجموعه پس از بروز رسانی از تاریخ 25 شهریور ماه در دسترس قرار خواهد گرفت.

سامانه آموزش از راه دور و سیستم طراحی شبکه رادیویی ایرانی آدپارس در مهر ماه در اختیار عموم قرار میگیرد .