لیست دوره های آموزشی بیسیم با توجه به درخواست ها و ورود سیستم های جدید تغییر پیدا نموده است و به شرح زیر قابل اجرا میباشد .

دوره های عمومی (فراگیر)

1- دوره آشنایی با تجهیزات رادیویی

2 - دوره مدیریت و کنترل تجهیزات خودرویی و دستی

3- دوره اپراتوری شبکه های رادیوی

4- دوره مدیریت و گسترش شبکه رادیویی

5- دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی

6- دوره تعمیر و نگهداری سایت های رادیویی

7- دوره ارزیابی و تست شبکه

8- دوره برنامه ریزی و پروگرامینگ

9-دوره بستر سازی و افزایش پوشش تجهیزات آنالوگ

10- دوره بهداشت و ایمنی در صنعت مخابراتی

11- دوره تعمیرات رادیویی (سمعی و بصری )

12-دوره مهندسی نرم افزار و SDR

13 دوره مدیریت شبکه و کنترل تجهیزات (MRTS)

14 -دوره آنتن و OED

15- دوره ترانک اختصاصی ( مفاهیم )

16- دوره سویچینگ SRF

17-دوره موتورلا

18- دوره هایترا

19- دوره سپورا

20- دوره آی کم ( تجهیزات آنالوگ )

21- ارتباطات ماهواره ای

22- دوره لینک های مخابراتی SKS

23-دوره ارتباطات در بحران

24- دوره امنیت ارتباطات

25- دوره ارتباطات اختصاصی  (ویژه )

26-دوره BTS و تجهیزات شناسی (مفاهیم پایه)

27- دوره مدیریت ترافیک (مخابرات - آماتور )

28- دوره کدینگ و دیکدینگ

29- دوره نصب و راه اندازی دکل های مخابراتی

30- دوره تامین ارتباطات

31- دوره آشنایی با قوانین رادیویی (عمومی )

32-دوره ریسکو تهدید شناسی در ارتباطات

33- دوره طراحی شبکه رادیویی (پایه )

34- دوره مقدماتی تست نفوز و امنیت آنالوگ

35- دوره مورس

36- دوره رادیو سرور و رادیو کلاینت

 

 

در دوره های مخابراتی آدپارس شرکت کنید و یک متخصص مخابراتی شوید

امروز برای مصاحبه اقدام کنید
ثبت نام

  تماس تلفنی  .پشیبانی واتس آپ  پتلاس