تکنیک های ارتباطی آنالوگ و دیجیتال

نام کتاب : تکنیک های ارتباطی آنالوگ و دیجیتال

مولف  : Graham Smillie

سال تولید : Butterworth-Heinemann - 1999

تعداد صفحه :288

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده : کتابچه کاربردی معرفی تکنیک های ارتباطی و سرویس های مخابراتی


 Product Details

  • name : Analogue and Digital Communication Techniques
  • Paperback: 288 pages
  • Publisher: Graham Smillie. Butterworth-Heinemann - 1999
  • Language: English
  • ISBN-10: 075064947X
  • ISBN-13: [075064947X
  • Product Dimensions: 7 x 0.6 x 10 inches
  • Shipping Weight: 1.4 pounds