معرفی علم بیومتریك

یكی از مهمترین و دقیقترین سیستمهای تشخیص هویت، بیومتریك است. علم بیومتریك، تكنولوژیی برای اندازهگیری و آنالیز مشخصات بدن افراد جهت تشخیص هویت شخص میباشد. همه سیستمهای بیومتریك دارای معماری ویژهای برای پردازش نمونهی مورد بررسی و احراز هویت میباشند. روشهای مختلفی برای تشخیص هویت در بیومتریك وجود دارد كههر یك با توجهبه دقت و كارایی لازمه، مورد استفاده قرار میگیرند. اثر انگشت به دلیل اینكه برای هر فرد منحصربهفرد است و با گذشت زمان هیچ گونه تغییری نمیكند، در میان سیستمهای بیومتریك بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. البته سیستمهای دیگر مانند عنبیه چشم، شبكیه چشم و نمودار حرارتی چهره هم از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند. برای افزایش كارایی و امنیت و دقت سیستم میتوانیم از تركیبات بیومتریك استفاده كنیم. در گذشته جهت شناسایی مجرم، از روال شناسایی اثر انگشت و چهرهنگاری استفاده میشده، اما اكنون سیستمهای مكانیزهای ایجاد شدهاست. بسیاری از جنبههای مختلف فیزیولوژی، شیمی یا رفتار انسان برای احراز هویت بیومتریك قابل استفاده است. بیومتریك به تكنولوژیی برای اندازهگیری و آنالیز مشخصات بدن افراد جهت تشخیص هویت شخص اشاره دارد. عموماً در سیستمهای بیومتریك از دو نوع ویژگی مختلف افراد جهت شناسایی استفاده میشود. پارامترهای فیزیولوژیكی كه اساس شناسایی در این كلاس، اندازهگیری و آنالیز مشخصه های ثابت یك شخص از جمله اثر انگشت، شناسایی از روی شبكیه چشم، شناسایی از طرق عنبیه چشم، شناسایی از روی هندسه دست، میباشد. پارامترهای رفتاری، شناسایی الگوهای رفتاری مشخص یك فرد از طریق صدا، شدت ضربه شخص بر روی كیبورد .

سیستم های بیومتریك و تشخیص هویت

سیستم شناسایی بیومتریك و تشخیص هویت در بسیاری از موارد با هم اشتراك دارند اما به طور كامل شبیه هم نیستند. در واقع بیومتریك از ویژگیها و مشخصههای رفتاری و فیزیكی فرد استفاده میكند و سپس تصمیم میگیرد كه آیا این همان كسی است كه ادعا میكند یا خیر؟ در حالیكه تشخیص هویت تنها از برخی ویژگیهای فیزیكی فرد استفاده میكند و اغلب در تحقیقات جنایی كاربرد دارد تا امنیتی. قطعاً افراد هر روز احتیاطهای امنیتی سادهای را به كار می گیرید مثلاً از كلید برای ورود به خانه یا اتومبیل استفاده میكنید یا از پسورد وارد كامپیوتر شخصی خود میشوید و احتمالاً تاكنون اضطراب ناشی از گم شدن كلید و یا فراموش كردن كلمه رمز را تجربه كردید. اگر كلیدتان را گم كرده و یا كلمه رمز را روی یك تكه كاغذ نوشته باشید، شخص دیگری میتواند آن را پیدا و به راحتی از آن استفاده كند، به طوری كه انگار خود شما است. اما این سیستم طوری طراحی شده كه به جای استفاده از چیزی كه دارید مثل یك كاغذ و یا چیزی كه میدانید مثل كلمه رمز از آنچه كه وجودتان را ساخته استفاده میكند یعنی ویژگیهای فردی. چیزهایی كه هیچگاه گم، دزدیده و یا فراموش نمیشوند، همیشه و همه جا همراه هستند و خیلی 2 دشوار است كه بتوان از آنها كپی گرفت. به همین دلیل كارشناسان این شیوه شناسایی را بسیار امنتر و مطمئنتر از هر روش دیگری میدانند.

مزایای استفاده از فناوری بیومتریك

بیومتریكها بسته به نوع كاربردشان در امور امنیتی و كنترلی، مزیتهای فراوانی دارند كه به مهمترین آنها اشاره میشود

1- افزایش ایمنی PINها و رمزهای عبور به سادگی حدس زده میشود یا قابل شكستن هستند. ابزار همراه مثل كلیدها، نشانها و كارتها قابل سرقت هستند. بسیاری از كاربران اعداد یا كلمات واضح و قابل حدسی به عنوان رمز عبور انتخاب میكنند. مخ ً صوصا وقتی تعداد مورد استفاده زیاد باشد به علت مشكل بودن بخاطر سپاری، ساده انتخاب میشوند یا در جایی دم دست نوشته میشوند. در مقابل بیومتریكها قابل سرقت و یا فراموشی نیستند و نیاز به نگهداری خاص ندارن

2- افرایش راحتی دلایلی كه در توضیح افزایش ایمنی ذكر شد خود گواهی بر سهولت استفاده از بیومتریكها به جای ابزار رایج فعلی میباشد و با استفاده از تكنولوژیهای بیومتریك سرعت دستیابی به منابع موردنظر افرایش مییابد. هزینه نگهداری از سیستمها و مسائل امنیتی مربوطه كاهش چشمگیری مییابد

3 - جلوگیری از تقلب در موارد استفاده از منافع عمومی، ورود به مراكز امنیتی، كاربردهای روزانه، انجام امور مالی و غیره بیومتریكها مانع تقلب افراد سودجو می شو

4- تشخیص مظنونین با استفاده از بیومتریك ها هویت واقعی افراد آشكار میشود. یكی از مهمترین دلایل گسترش استفاده از این تكنولوژی مبارزه با تروریسم، مهاجرتهای غیرقانونی، فرار از قانون می باشد.

از جمله مزایای فناوری بیومتریك غیرقابل حدس زدن، غیرقابل فراموشی، غیرقابل سرقت، سرعت و راحتی استفاده، كاهش هزینههای امنیتی جهت استفاده از نیروی انسانی ورزیده، غیرقابل تقلب، امكان تعیین هویت اصلی و واقعی افراد به دلیل منحصر به فرد بودن پارامترهای شناسایی افراد، امنیت بالا، شناسای مجرمان، تجارت الكترونیكی، حفظ اسرار شهروندان، حفظ هویت شهروندان، ممانعت از فرار قانون، مبارزه با تروریسم، تشخیص مظنونین، جلوگیری از مهاجرتهای غیرقانونی، ارائه مطلوب خدمات عمومی از طرف دولت، مدیریت بحرانها از طرف دولت، غیرقابل جعل بودن، كنترل دسترسی فیزیكی 3 و منطقی به منابع مالی، صدور مدارك شناسایی قابل اعتماد و اطمینان و تقویت سپر امنیتی در برابر دسترسیهای غیر مجاز، میباشند.

 از جمله معایب فناوری بیومتریك هزینه تمام شده بالا، عدم امكان استفاده از این فناوری برای كشورهای فقیر و توسعه نیافته، عدم امكان استفاده در سازمانهای كوچك به دلیل مقرون به صرفه نبودن، عدم ثبت اطلاعات بعضی افراد به علل مختلف از جمله جراحت یا معلولیت، عدم اطلاعات متمایزكننده یا حساسیت بعضی از سیستمها، عدم همراهی یا همكاری افراد در ارائه ثبت كامل اطلاعات به سبب تفكر نفی آزادی شخصی، طراحی سیستمی با نرخ خطای بسیار كم جهت تضمین صحت و تأیید هویت واقعی افراد، طراحی سیستمی با سرعت بالا جهت ذخیره نمودن اطلاعات افراد جدید (مانند رشد جمعیت) و طراحی سیستمی با دقت بالا جهت صحت و تأیید هویت واقعی افراد (قابلیت ثبت و پردازش 2 تا چند ویژگی فیزیولوژیكی و رفتاری را داشته باشد)، میباشند.

دانلود کامل مقاله


تهیه کننده : معاونت راهبردی و توسعه بازار دفتر سازمانهای تخصصی بين المللی

تعداد صفحات : 20 صفحه

تاریخ انتشار : زمستان 1398

 
 
 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره :021916903284

02191690328  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

شرکت کننده گرامی! ضمن پوزش به دلیل اختلال در زمان ثبت نام های دوره های سال 1403 ؛ظرفیت ثبت نام ها تکمیل گردید .

سامانه آموزش از راه دور و سیستم طراحی شبکه رادیویی ایرانی آدپارس در مهر ماه در اختیار عموم قرار میگیرد .