معرفی

حسب بند ۵ ماده ۱ آئین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوبه جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۷-۰۰۵۳-۱)، ماده ۶ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۵ و مواد ١٣، ١٤، ۱۵، ١۶ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۳ هیئت وزیران، ورود، تولید و عرضه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل دستگاه های مخابراتی، پستی، رادیویی و فناوری اطلاعات مستلزم اخذ مجوزهای لازم از سازمان می باشد. مجوزها مشتمل بر تائید نمونه، گزارش تایید، مجوز ترخیص، مجوز بهره برداری، مجوز واردات و صادرات و مجوز خرید و فروش می باشد. براین اساس واردات، صادرات، ساخت و تولید، خریدو فروش و انتقال مالکیت تجهیزات فوق منوط به اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. اجازه فوق دربرگیرنده اعمال استانداردهای فنی و کیفی لازم بوده و در صورت لزوم تجهیزات فوق در گمرک یا هر محل دیگری که میسر باشد مورد بازرسی و آزمایش قرار خواهد گرفت. به استثنای موارد تعیین شده در قانون، ترخیص تجهیزات فوق فقط در مقابل احکام صادره سازمان فوق امکان پذیر خواهد بود. تجهیزاتی که به هر دلیلی امکان ترخیص آن ها وجود ندارد، باید مرجوع شوند، در غیر این صورت متروکه تلقی شده و قابل فروش و حراج نمی باشند.
با توجه به اهمیت به کارگیری کالاهای پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات استاندارد در کشور، لازم است که وارد کنندگان قبل از مبادرت به حمل کالا به مبادی ورودی کشور مطابق گردش کاری توضیح داده شده در این دستورالعمل کالای خود را به سازمان معرفی نموده و از مجاز بودن آن اطمینان حاصل نمایند تا ضمن جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه های انبار داری، کالای وارداتی آن ها به دلیل عدم تطابق با مقررات و ضوابط داخلی مرجوع یا متروکه نشود.
تجهیزات گروه ۱ حوزه رادیویی:
شامل کالاهای مندرج در جدول زیر (کالاهایی که دارای اجزای پیوسته مختلف در دو گروه اول و دوم می باشند، جزو کالاهای گروه اول محسوب می شوند)، که استفاده از آن ها نیازمند دارا بودن پروانه بهره برداری یا اپراتوری صادره توسط سازمان می باشد و:
الف) توسط دارنده پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات یا
ب) توسط دارنده پروانه بهره برداری یا اپراتوری برای استفاده در شبکه موضوع پروانه
وارد کشور می شوند.
ترخیص از دیدگاه استاندارد این گونه کالاها به دستجات زیر تقسیم بندی می شوند:
۱. کالاهای گروه اول دارای گواهی تایید نمونه:
ترخیص این گونه کالاها نیاز به استعلام از اداره کل استاندارد و تایید نمونه نداشته و فقط منوط به تایید معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان براساس فهرست موجود در پایگاه اطلاع رسانی سازمان می باشد. این فهرست توسط اداره کل استاندارد و تایید نمونه تهیه و به روزرسانی می شود.
۲. کالاهای گروه اول دارای گزارش تایید:
ترخیص این گونه تجهیزات به نام وارد کننده مشخص با تایید معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان، با توجه به گزارش تایید موجود از اداره کل استاندارد و تایید نمونه مجاز است.
۳. کالاهای گروه اول فاقد گواهی تایید نمونه یا گزارش تایید:
شرط لازم برای ترخیص این گونه کالاها، انجام بررسی های لازم برای صدور گواهی تایید نمونه یا گزارش تایید است و در صورت عدم تایید، کالا مرجوع خواهد شد.
۴. کالاهای گروه اول تایید نشده:
ترخیص این گونه کالاها کلا ممنوع می باشد و در مبادی ورودی کشور توسط اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوطه مرجوع می شود. فهرست کالاهای تایید شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان موجود می باشد. این فهرست توسط اداره کل استاندارد و تایید نمونه تهیه و به روزرسانی می شود.

جدول تجهیزات گروه ۱ حوزه رادیویی

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود.
۱. ثبت درخواست در سامانه "ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا" مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان- قسمت خدمات الکترونیکی؛
۲. ارسال درخواست از طریق منطقه رادیویی مربوطه به معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه؛
۳. بررسی و تایید (در صورت عدم نقص مدارک) توسط معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه؛
۴. ارسال به گمرک مربوطه و ترخیص تجهیزات.
فرآیند ثبت سفارش تجهیزات رادیویی گروه اول

شناسنامه فرآیند ثبت سفارش تجهیزات رادیویی گروه اول

مدارک مورد نیاز
۱. ثبت درخواست در سامانه "ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا" مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان- قسمت خدمات الکترونیکی؛
۲. بارگذاری مدارک زیر در سامانه مذکور:
۲-۱ ارائه پروانه /مجوز بهره برداری صادره ازسوی سازمان و یا معرفی نامه از دارنده پروانه رادیویی در خصوص شبکه در برگیرنده کالای موضوع ثبت سفارش در گروه اول یا پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی؛
۲-۲ کاتاگوک فنی دستگاه؛
۲-۳ مدارک گمرکی شامل (فاکتور، لیست بسته بندی، قبض انبار، بارنامه، گواهی مبدا، اظهار نامه گمرکی).  هزینه و مدت زمان :
ندارد
مدت زمان ارائه خدمات:
حداکثر یک روز در صورت عدم نقص در مدارک ارسالی

منبع : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.